Categories
Uncategorized

แนะนำการลงทุน

คุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม แนะนำการลงทุน เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสมาทำงาน
ที่ธนาคารกรุงเทพ ในส่วนงานวิจัยและงานวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดการเงิน ด้วย
ความที่คุณภาววิทย์มีความมุ่งมั่นและความสนใจ จึงได้เริ่มแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์ผ่านการเขียนหนังสือด้านการลงทุนซึ่งประสบความสำเร็จ
ในเรื่องการลงทุนเป็นอย่างดี
พรสวรรค์อย่างหนึ่งที่คุณภาววิทย์มี คือ ความสามารถในการถ่ายทอด
เรื่องราวให้ผู้ฟังหรือ ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้โดยง่าย หนังสือแต่ละเล่มของ
คุณภาววิทย์จึงได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี และติดอันดับ Best
Solar ในร้านหนังสืออยู่ปอยครั้ง
“ดีที่สุดในจุดที่ยืน” เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ที่คุณภาววิทย์สามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวการลงทุน ให้กับผู้อ่านได้อย่างน่าสนใจ ถึงแม้ว่าจะเป็นคน
ที่ไม่เคยลงทุน ก็น่าจะเข้าใจในศาสตร์แห่งการลงทุนนี้ได้โดยไม่ยากนัก จาก
การใช้ภาษาง่ายๆ และภาพประกอบที่อธิบายได้อย่างชัดเจน
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คงจะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินกว่าความ

ดูบล็อคเมนูทำอาหารเพื่อผ่อนคลายจากการลงทุน

เข้าใจอีกต่อไปด้วยหนังสือต่างๆ ที่คุณภาววิทย์พยายามที่จะถ่ายทอดให้เป็น
ปองเข้าใจได้โดยง่าย ผมหวังว่า “ดีที่สุดในจุดที่ยืน” จะสามารถให้ข้อคิดและ
แนวพ4พบริหารความเสียงที่ดีสำหรับนักลงทุนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

อ่านบทความทั้งหมดที่นี้

Categories
Uncategorized

แนะนำ อัตราดอกเบี้ย สำหรับการลงทุน

แนะนำ อัตราดอกเบี้ย

ในภาวะที่ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากอยู่ในระดับต่ำ การลงทุนใน
หลักทรัพย์จึงเป็นทางเลือกที่ผู้มีเงินออมควรให้ความสำคัญ เพื่อสร้างโอกาส
รับผลตอบแทนที่สามารถเพิ่มพูนมูลค่าเงินออมของตนให้ได้ดีที่สุด
ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนต้องมีการ
วางแผนที่ดี โดยศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ
และคำนึงถึงความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้แก่ผู้ลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผู้ลงทุนคุณภาพซึ่งถือเป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของตลาดทุนไทย
“ดีที่สุดในจุดที่ยืน” ของคุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม ถือเป็นหนังสือ
ที่อ่านเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทุกประเภท โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่ง
เริ่มต้น เพราะเป็นหนังสือที่ไม่ได้ให้เพียงความรู้เรื่องการลงทุน แต่ยังนำเสนอ
มุมมองในการลงทุนจากประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการลงทุน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
นอกจากนี้ หนังสือยังมีเกปัดความรู้ที่ได้จากการสัมมนาการลงทุนใน
โครงการ “The Sleels Meale)” ของหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งถือว่าเป็นใครงการ
แรกที่เน้นให้ความรู้ผู้ลงทุนและให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินจริง โดยผู้
เข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษาข้อมูลและทำการบ้านอย่างหนัก นับได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ
รู้สึกยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว
ผมหวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือ “ดีที่สุดในจุดที่ยืน” นี้
และนำแนวคิด ทัศนคติ การบริหารความเสี่ยง และความรู้จากหนังสือ ไป
ประยุกต์ใช้ในการลงทุนที่เหมาะกับตนเอง เพื่อที่จะสามารถสร้างอิสรภาพ
ทางการเงินได้อย่างมั่นคงไม่มากก็น้อย

อ่านบทความทั้งหมดที่นี้

Categories
Uncategorized

คลับเฮาส์ จะโดนจีนก็อปเป็นของตัวเองอีกแล้ว

clubhouse

บริษัท ไบท์แดนซ์ ผู้สร้างแอป ติ๊กต่อก ของจีน อยู่ในช่วงการสร้างแอปพลิเคชันคล้ายกับแอปพลิเคชัน คลับเฮาส์ แอปพลิเคชันสังคมออนไลน์ที่มีไว้เพื่อคุยกันผ่านเสียงในห้องสนทนาต่างๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในชวงนี้ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยมีความคล้ายคลึงกัน เปิดตัวไปมากกว่า 15 แอปพลิเคชันในช่วงเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีการสั่งระงับแอปคลับเฮาส์ในประเทศจีน ซึ่งเป็นผลมาจากที่ได้มีการใช้แอปดังกล่าวเพื่อการถกประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการเมือง เช่น ค่ายกักกันในประเทศจีน หรือปัญหาต่างๆในประเทศจีนซึ่งสามารถหาภาพยนต์แนวนี้ได้เลย

โดยมีแอปตัวหนึ่งที่มีหลักการทำงานเหมือนกันเลยคือ แอป หมี่ทอล์ก ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท เสี่ยวหมี่ ซึ่งเป็นแอปที่ต้องได้รับ invite เข้าร่วมห้องก้อน โดยมุ่งเน้น user ที่เป็นมีผู้รู้ด้านต่างๆ และได้เปิดใช้งานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เอง

และมีข่าวลือว่าจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า การพัฒนาแอปพลิเคชันของ ไบท์แดนซ์ นั้นอยู่ในช่วงเฟสแรกเท่านั้นนะ ซึ่งแอปพลิเคชันประเภทดังกล่าวได้รับความสนใจจาก จาง อีหมิง ซีอีโอ ส่วนบริษัทขอที่จะไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้

อ่านบทความทั้งหมดที่นี้