ขั้นตอนการติดตั้ง 918Kiss สำหรับ Android

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม DOWNLOAD ANDROID ด้านบน

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จ กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด เพื่อติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 3

ก่อนการติดตั้งให้กด SETTINGS เพื่ออนุญาตการติดตั้งแอพพลิเคชั่น

ขั้นตอนที่ 4

เปิดการอนุญาตให้ติดตั้งแอพพลลิเคชั่นจากแหล่งภายนอกได้

ขั้นตอนที่ 5

กดปุ่ม INSTALL เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น

ขั้นตอนที่ 6

เข้าแอพพลิเคชั่น 918KISS เพื่อเล่นเกม

ขั้นตอนการติดตั้ง 918Kiss สำหรับ IOS

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม DOWNLOAD สำหรับ IOS ด้านบน

ขั้นตอนที่ 2

กดดาวน์โหลดไฟล์ตามเวอร์ชั่นของ IOS ที่คุณใช้อยู่

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม ติดตั้ง เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อติดตั้งสำเร็จ แอพลิเคชั่นจะปรากฎบนโทรศัพท์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 5

กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อดำเนินการตามหัวข้อถัดไป

ขั้นตอนที่ 6

เข้า Setting บนโทรศัพท์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 7

เข้า ทั่วไป/General

ขั้นตอนที่ 8

เข้า จัดการอุปกรณ์/Device Management

ขั้นตอนที่ 9

เลือก All Continental Tranding Sdn. Bhd.

ขั้นตอนที่ 10

เลือก เชื่อถือ "All Continental Trading Sdn. Bhd."

ขั้นตอนที่ 11

เลือก เชื่อถือ

เข้าเล่น Kiss918 ได้เลย

เข้าแอพพลิเคชั่น 918KISS เพื่อเล่นเกม