แนะนำการลงทุน

คุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม แนะนำการลงทุน เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสมาทำงานที่ธนาคารกรุงเทพ ในส่วนงานวิจัยและงานวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดการเงิน ด้วยความที่คุณภาววิทย์มีความมุ่งมั่นและความสนใจ จึงได้เริ่มแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ผ่านการเขียนหนังสือด้านการลงทุนซึ่งประสบความสำเร็จในเรื่องการลงทุนเป็นอย่างดีพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่คุณภาววิทย์มี คือ ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ฟังหรือ ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้โดยง่าย หนังสือแต่ละเล่มของคุณภาววิทย์จึงได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี และติดอันดับ BestSolar ในร้านหนังสืออยู่ปอยครั้ง“ดีที่สุดในจุดที่ยืน” เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง…

แนะนำ อัตราดอกเบี้ย สำหรับการลงทุน

แนะนำ อัตราดอกเบี้ย ในภาวะที่ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากอยู่ในระดับต่ำ การลงทุนในหลักทรัพย์จึงเป็นทางเลือกที่ผู้มีเงินออมควรให้ความสำคัญ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สามารถเพิ่มพูนมูลค่าเงินออมของตนให้ได้ดีที่สุดดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนต้องมีการวางแผนที่ดี โดยศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบและคำนึงถึงความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ผู้ลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผู้ลงทุนคุณภาพซึ่งถือเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของตลาดทุนไทย“ดีที่สุดในจุดที่ยืน” ของคุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม…

คลับเฮาส์ จะโดนจีนก็อปเป็นของตัวเองอีกแล้ว

บริษัท ไบท์แดนซ์ ผู้สร้างแอป ติ๊กต่อก ของจีน อยู่ในช่วงการสร้างแอปพลิเคชันคล้ายกับแอปพลิเคชัน คลับเฮาส์ แอปพลิเคชันสังคมออนไลน์ที่มีไว้เพื่อคุยกันผ่านเสียงในห้องสนทนาต่างๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในชวงนี้ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยมีความคล้ายคลึงกัน เปิดตัวไปมากกว่า 15 แอปพลิเคชันในช่วงเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีการสั่งระงับแอปคลับเฮาส์ในประเทศจีน ซึ่งเป็นผลมาจากที่ได้มีการใช้แอปดังกล่าวเพื่อการถกประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการเมือง เช่น ค่ายกักกันในประเทศจีน…